Δομή Τετραετούς Προγράμματος
                στη
                δραματοθεραπεία


ΠΡΟΣΟΧΗ
Το εκπ/κό της Δραματοθεραπείας έχει διακοπεί μέχρι νεοτέρας ενημέρωσης

Τα μαθήματα θα γίνονται στο  Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας Β.Ελλάδος στην οδό Δανιόλου 56 (πίσω απ’το γήπεδο του Άρη) Θεσ/νίκη.
 

Η εκπαίδευση θα είναι τετραετής, μερικής απασχόλησης, συνολικής διάρκειας 1000 περίπου ωρών και θα περιλαμβάνει σεμινάρια, διδακτικές ομάδες, πρακτική εμπειρία και προσωπική θεραπεία.

 

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να εκπαιδεύσει  Δραματοθεραπευτές    μ’ένα ευρύ φάσμα εμπειρίας και προσωπικής ανάπτυξης, ικανούς να εργαστούν με ποικιλία πελατών, όπως ατόμων με συναισθηματικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, σωματικές ανικανότητες, καθώς και ατόμων που απλά θέλουν να έρθουν σ’επαφή με τη δημιουργικότητα τους, να διευρύνουν τους ορίζοντες της ζωής τους και το φάσμα των ρόλων τους μέσα σ’αυτήν.

Στο τέλος της εκπαίδευσης θα δίδεται Πιστοποιητικό από το  Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας Β.Ελλάδος   καθώς και από την Πανελλήνια Ένωση Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών.
 

Προϋποθέσεις εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών επιστημών, σε ειδικούς ψυχικής υγείας, ηθοποιούς και άλλους συναφών καταρτίσεων.
 

Συνοπτική περιγραφή των κύκλων εκπαίδευσης στη διάρκεια των τεσσάρων ετών

 

 

1ο ΕΤΟΣ

 45 ώρες συμμετοχής σε Δραματοθεραπευτική ομάδα. Οι ώρες αυτές είναι από τη μια χρόνος βιωματικής γνωριμίας των σπουδαστών με τη Δραματοθεραπεία αλλά και αξιολόγησης για την καταλληλότητα τους σχετικά με την εκπαίδευση. Μαζί με την αίτηση για εκπαίδευση θα δίδεται απ’τους σπουδαστές μια εργασία 1000 περίπου λέξεων η οποία θα στηρίζεται πάνω σ’ένα πρόσφατο θεατρικό έργο που έχουν παρακολουθήσει.
 

2ο ΕΤΟΣ

 
 

3ο ΕΤΟΣ

 
4ο ΕΤΟΣ
Διεθνή Σεμινάρια
Σ’όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης :  30 ώρες.
 

Προσωπική Θεραπεία

Προϋπόθεση αποτελεί, στη διάρκεια της εκπ/σης, η προσωπική θεραπεία των σπουδαστών που ανέρχεται στο ελάχιστο των 72 συνεδριών Δραματοθεραπείας, οι 42 εκ των οποίων θα πρέπει να είναι ομαδική.
 

Εργασίες για την Αξιολόγηση της πορείας εκπ/σης στη Δραματοθεραπεία

· Εργασία 1000 λέξεων πάνω σ’ένα θεατρικό έργο.
· Εργασία 3000 λέξεων πάνω στη θεωρία και πρακτική της Δραματοθεραπείας.
· Διατριβή 10.000 λέξεων.
· Τρεις αναφορές πάνω στις τρεις διαφορετικές ομάδες άσκησης που θα έχουν οι σπουδαστές.
· Δύο εργασίες 3000 η κάθε μια για τους κύκλους της Ψυχολογίας.
· Δύο εργασίες 3000 η κάθε μια για τους κύκλους της Ψυχιατρικής.
· Μια εργασία 3000 λέξεων για τον κύκλο της Ανθρωπολογίας.
· Μια εργασία 1000 λέξεων για τον κύκλο της Θεωρίας Θεάτρου.